Back to the top

Go Green!

Go Green!

Plastic is gemaakt van olie, een fossiele brandstof, die vervolgens verwerkt tot plastic heel veel schade aanricht aan onze planeet. Denk hierbij aan dieren die bijvoorbeeld verstrikt raken in rondzwervend plastic of het opeten. En wat dacht je van de grote plastic soep die onze oceanen geworden is, met alle gevolgen van dien voor de dieren en de natuur. Dit moet bij de bron aangepakt worden!

Daarom is onze volgende stap voor het beschermen van onze planeet het vervangen van ons plastic werkmaterialen door plantaardige producten. Zodat wij een beetje kunnen bijdragen aan het minder belasten van onze planeet.
Natuurlijk is het wel zo dat onze plasticvrije producten voor eenmalig gebruik zijn, maar deze zijn altijd beter voor het milieu dan wegwerpplastic producten.

Daarnaast gebruiken wij al langere tijd veganistische inkten, vegan stencilpapier en vegan na verzorgingsproducten. Om er voor te zorgen dat zo min mogelijk dieren hoeven te lijden voor de welvarendheid van de mens!

Een beter milieu begint bij jezelf!

 

 

       

Plastic is made from oil, a fossil fuel, which is then processed into plastic and causes a lot of damage to our planet. For example, animals that get caught in roaming plastic or eat it. And what about the large plastic soup that our oceans has become, with all its consequences for animals and nature. This must be tackled at the source!

That is why our next step in protecting our planet is to replace our plastic work materials with plant-based products. So that we can contribute a little to the burden of our planet.
Of course our plastic-free products are for single use, but these are always better for the environment than disposable plastic products.

In addition, we have been using vegan inks, vegan stencil paper and vegan after-care products for a long time. To ensure that as few animals as possible have to suffer for the prosperity of humans!

A better environment starts with you!

 

 

       

CONTACT

Leenderweg 107
5614 HL  Eindhoven NL
+31 (0)6 81 63 88 66

OPENING HOURS

By appointment only!!!

© 2021 Beeldspiegel. All Rights Reserved